Volavka bílá (Ardea alba)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka bílá (Ardea alba)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Vodouš bahenní (Tringa glareola)

Vodouš bahenní (Tringa glareola)

Vodouš bahenní (Tringa glareola)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Liška obecná (Vulpes vulpes)

Liška obecná (Vulpes vulpes)

Liška obecná (Vulpes vulpes)

Liška obecná (Vulpes vulpes)

Liška obecná (Vulpes vulpes)

Liška obecná (Vulpes vulpes)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Luňák červený (Milvus milvus)

Luňák červený (Milvus milvus)

Luňák červený (Milvus milvus)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název