Krkavec velký (Corvus corax)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Kavka obecná (Coloeus monedula)

Krkavec velký (Corvus corax)

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Krkavec velký (Corvus corax)

Krkavec velký (Corvus corax)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Krkavec velký (Corvus corax)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Krkavec velký (Corvus corax)

Krkavec velký (Corvus corax)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Zvonek zelený (Chloris chloris)

Straka obecná (Pica pica)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Sýkora lužní (Poecile montanus)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

Konopka obecná (Linaria cannabina)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Sýkora lužní (Poecile montanus)

Vrabec polní (Passer montanus)

Drozd Kvíčala (Turdus pilaris)

Vrabec polní (Passer montanus)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Čížek lesní (Carduelis spinus)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Kos černý (Turdus merula)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Čížek lesní (Carduelis spinus)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Čížek lesní (Carduelis spinus)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Sýkora lužní (Parus montanus)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Vrána obecná (Corvus corone)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Vrabec polní (Passer montanus)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Kavka obecná (Coloeus monedula)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Linduška horská (Anthus spinoletta)

Konipas luční (Motacilla flava)

Krkavec velký (Corvus corax)

Krkavec velký (Corvus corax)

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název