Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Polák velký (Aythya ferina)

Polák velký (Aythya ferina)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Polák velký (Aythya ferina)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Polák velký (Aythya ferina)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Polák velký (Aythya ferina)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husice nilská (Alopochem aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochem aegyptiaca)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husice nilská (Alopochem aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochem aegyptiaca)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Lžičák pestrý (Anas clypeata)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husa velká (Anser anser)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husa velká (Anser anser)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husa velká (Anser anser)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Labuť velká (Cygnus olor)

Labuť velká (Cygnus olor)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název