Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Káně lesní (Buteo buteo)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Vodouš šedý (Tringa nebularia)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Vydra říční (Lutra lutra)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Luňák červený (Milvus milvus)

Luňák červený (Milvus milvus)

Luňák červený (Milvus milvus)

Luňák červený (Milvus milvus)

Luňák červený (Milvus milvus)

Luňák červený (Milvus milvus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Holub doupňák (Columba oenas)

Vodouš rudonohý (Tringa totanus)

Vodouš šedý (Tringa nebularia)

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Zvonek zelený (Chloris chloris)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Sýkora koňadra (Parus major)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Strakapoud velký (Dendrocopos major)

Kukačka obecná (Cuculus canorus)

Kukačka obecná (Cuculus canorus)

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Strakapoud velký (Dendrocopos major)

Lyska černá (Fulica atra)

Lyska černá (Fulica atra)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název