Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husa velká (Anser anser)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Káně lesní (Buteo buteo)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Káně lesní (Buteo buteo)

Koliha velká (Numenius arquata)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Vrána šedá (Corvus cornix)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Káně lesní (Buteo buteo)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Kulík říční (Charadrius dubius)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Polák velký (Aythya ferina)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Polák velký (Aythya ferina)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Lyska černá (Fulica atra)

Zvonek zelený (Chloris chloris)

Konipas luční (Motacilla cinerea)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název