Čížek lesní (Carduelis spinus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Káně lesní (Buteo buteo)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Sýkora lužní (Parus montanus)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Žluna zelená (Picus viridis)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Žluna zelená (Picus viridis)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Husa velká (Anser anser)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Káně lesní (Buteo buteo)

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Husa velká (Anser anser)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Vrána obecná (Corvus corone)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Polák velký (Aythya ferina)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka bílá (Ardea alba)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Racek stříbřitý (Larus argentatus)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Husice nilská (Alopochem aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochem aegyptiaca)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Husice nilská (Alopochem aegyptiaca)

Husice nilská (Alopochem aegyptiaca)

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Káně lesní (Buteo buteo)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Holub hřivnáč (Columba palumbus)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Husa velká (Anser anser)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název