Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Sýkora babka (Poecile palustris)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

Káně lesní (Buteo buteo)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Pěkava obecná (Fringilla coelebs)

Strnad obecký (Emberiza citrinella)

Strnad obecký (Emberiza citrinella)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Strakapoud velký (Dendrocopos major)

Skřivan lesní (Lullula arborea)

Skřivan lesní (Lullula arborea)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Skřivan lesní (Lullula arborea)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

Sýkora babka (Poecile palustris)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Husa velká (Anser anser)

Lyska černá (Fulica atra)

Sýkora babka (Poecile palustris)

Žluna zelená (Picus viridis)

Žluna zelená (Picus viridis)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Káně lesní (Buteo buteo)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Drozd brávník (Turdus viscivorus)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Čížek lesní (Spinus spinus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Lasice kolčava (Mustela nivalis)

Lasice kolčava (Mustela nivalis)

Husa velká (Anser anser)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název