Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Krkavec velký (Corvus corax)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Krkavec velký (Corvus corax)

Krkavec velký (Corvus corax)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Žluna zelená (Picus viridis)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Zvonek zelený (Chloris chloris)

Straka obecná (Pica pica)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Sýkora lužní (Poecile montanus)

Volavka bílá (Ardea alba)

Volavka bílá (Ardea alba)

Volavka bílá (Ardea alba)

Volavka bílá (Ardea alba)

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Žluna zelená (Picus viridis)

Žluna zelená (Picus viridis)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Konopka obecná (Linaria cannabina)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Polák velký (Aythya ferina)

Polák velký (Aythya ferina)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Polák velký (Aythya ferina)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Polák velký (Aythya ferina)

Lyska černá (Fulica atra)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název