Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Káně lesní (Buteo buteo)

Čížek lesní (Carduelis spinus)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Kos černý (Turdus merula)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Čížek lesní (Carduelis spinus)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Káně lesní (Buteo buteo)

Káně lesní (Buteo buteo)

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Čížek lesní (Carduelis spinus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Káně lesní (Buteo buteo)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Sýkora lužní (Parus montanus)

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Žluna zelená (Picus viridis)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Žluna zelená (Picus viridis)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Husa velká (Anser anser)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Káně lesní (Buteo buteo)

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Husa velká (Anser anser)

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Husa velká (Anser anser)

Husa velká (Anser anser)


Abecední seznam ptáků

Český název


Vědecký název